Velkommen til Advokatfirma Mulstad

Advokatfirma Mulstad er spesialisert på rådgivning knyttet til kjøp av eiendom i utlandet. Våre kunder er både privatpersoner og bedrifter. I forbindelse med kjøp av eiendom i utlandet oppstår ofte spørsmål knyttet til sikring og gjennomføring av kjøpsprosessen, spørsmål knyttet til skatt, arveavgift, nav, testamenter, utflytting etc.

 

Advokatfirma Mulstad er samlokalisert med Ferieboligutland ANS, Thaihus AS, Feriebolig Tyrkia AS samt Eiendomsfinansiering AS. Vi er spesialiserte på rettsforhold knyttet til eiendom i utlandet. For rettsforhold i Thailand håndteres dette via Scandinavian Law Office, se www.thailawoffice.com. For øvrige servicetjenester i Thailand, se www.expatservice.biz.

 
Vi fakturerer vår bistand etter medgått tid i henhold til spesifisert timeoversikt. Vår timesats varierer fra kr. 1200,- til kr. 2000,- eks. mva. avhengig av type oppdrag.

Advokatoppdrag knyttet til Thailand utføres vanligvis i henhold til forhåndsavtalt pris.

Forsiden | Om oss | Tjenester | Virksomhet i Thailand | Nyheter | Kontakt oss | View in English

Copyright © 2009 Advokatfirma Mulstad Med enerett.

This site is created with GoOnline XP Professional