Virksomhet i Thailand

Stadig flere norske bedrifter og privatpersoner etablerer seg i Thailand. Dette har ført til et økende behov for juridisk bistand. For selskaper som ønsker å gjøre forretninger i Thailand samt for privatpersoner som ønsker å kjøpe fast eiendom, er det en nødvendighet å bruke advokat.

Advokat Ronny Mulstad har arbeidstillatelse i Thailand i Scandinavian Law Office Co Ltd som er lokalisert i Jomtien. Vi har bred erfaring i å rådgi bedrifter og privatpersoner i forbindelse med investering og etablering i Thailand og vi har også et godt samarbeid med Board of Investment i Thailand. For mer informasjon, se www.thailawoffice.com

 

Thailandsk lovgivning adskiller seg betydelig fra norsk lovgivning og det er et faktum at ulike offentlige instanser praktiserer den samme lov ulikt. Graden av forutberegnelighet er derfor langt lavere enn i Norge. Man bør videre være oppmerksom på at advokattittelen ikke er beskyttet i Thailand. En del av de  "advokatfirmaer" som er virksomme, har ikke lisensierte advokater. Vi sitter med et omfattende erfaringsmateriale i forhold til hva som kan gå galt.

 

Vi bistår også med etablering av aksjeselskaper i Thailand. I tillegg har vi et stort nettverk som kan være nyttig for deg som vil etablere virksomhet i THailand. Advokat Mulstad er også benyttet som foredragsholder knyttet til eiendomsmesser samt i ulike fora knyttet til "doing business in Thailand".

 

For kjøpe av eiendom i Thailand, se www.thaihus.no

 

For servicetjenester på eiendom samt leie av bil, motorsykkel etc, se www.expatservice.biz.

 

Behov for finansiering i Norge for kjøp av eiendom i Thailand, se www.eiendomsfinansiering.no

 

De fleste oppdrag knyttet til Thailand utføres til forhåndsavtalt fastpris. For fakturering av andre advokatoppdrag, se "Forsiden" i menyen til venstre.

Forsiden | Om oss | Tjenester | Virksomhet i Thailand | Nyheter | Kontakt oss | View in English

Copyright © 2009 Advokatfirma Mulstad Med enerett.

This site is created with GoOnline XP Professional